Legislativa 
Směrnice pro vedení členské databáze platná od 1.1.2015
Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR.
Stanovy FA ČR
Novela stanov FA ČR
Směrnice pro vedení členské evidence FAČR
Soutěžní řád FA ČR
Disciplinární řád FA ČR
Registrační řád FA ČR
Od 1.6.2016 platí nový přestupní řád, který v podstatě ruší možnost hostování a umožňuje přestupy hráčů bez souhlasu mateřského klubu v období od 1.6. do 20.6. daného roku.
Celý přestupní řád naleznete na:
 https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/40.
Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv
Provozní řád úseku registrace FA ČR
Statut odvolacích a revizních komisí - Odvolací a přezkumný řád FA ČR
Statut a jednací řád Arbitrážní komise FA ČR
Statut Smírčí komise FA ČR
Předpisy FIFA o statusu a přestupech hráčů
Komentář k předpisu FIFA o statusu a přestupech hráčů
Volební řád valné hromady Okresního fotbalového svazu
Volební řád valné hromady Krajského fotbalového svazu
Organizační směrnice pro činnost členských klubů FA ČR
Směrnice pro udělování trenérských licencí
Licenční řád pro rozhodčí fotbalu
Směrnice o náhradách a odměnách rozhodčích a delegátům při fotbalových utkáních
Směrnice o průkazech FA ČR
Směrnice FA ČR o ochraně osobních údajů
Směrnice FA ČR pro činnost agentů hráčů fotbalu
Směrnice FA ČR upravující střídavý start talentovaných hráčů
Směrnice FA ČR upravující ženské střídavé starty
Manuál pro používání loga FA ČR
 
 
    Výkonný výbor OFSPV 

Rozhodnutí Výkonného výboru OFS Praha č. 02 ze dne 4.6.2019
Rozhodnutí Výkonného výboru OFS Praha č. 01 ze dne 4.6.2019
Rozhodnutí Výkonného výboru OFS Praha-východ ze dne 19.4.2018
 
    Formuláře ke stažení 

Peníze z dotací přímo ke klubům!
Informace finančního ředitele FAČR

Návod pro podání žádosti na čerpání dotačních prostředků - dokument ke stažení
Zdroj:
https://facr.fotbal.cz/dalsi-dil-fotbalove-r-evoluce-penize-z-dotaci-primo-ke-klubum/a6113|
Adresář oddílů - aktualizace 2017/2018
Adresář klubů mládeže
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ PRO ROČNÍK 2017/2018
dokument ke stažení ve formátu *.doc
dokument ke stažení ve formátu *.docx
Usnesení VALNÉ HROMADY OFS PRAHA-VÝCHOD konané dne 21.1.2017 v Líbeznících
STANOVY OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU PRAHA - VÝCHOD

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU PRAHA - VÝCHOD
Ke stažení: Delegační lístek.docx

PŘESTUPNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY, novela 6. 9. 2015

NÁVOD: FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAKTURACE
NÁVOD: EDITACE SOUPISKY
NÁVOD: EDITACE ZÁPISU O UTKÁNÍ

NÁVOD: ODESLÁNÍ SOUPISKY DRUŽSTVA

Návod pro kluby - soupiska
Návod na odeslání "Soupisky družstva" na řídící orgán soutěže v prostředí IS FAČR.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Formulář ke stažení - PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ PRO ROČNÍK 2015/2016 (doc)

UEFA CFM
Nabídka možnosti zúčastnit se studijního programu UEFA „Certificate in Football Management“. V příloze stručná informace o studiu. Studium probíhá online a jeho součástí jsou tři semináře, které budou probíhat v Praze v níže uvedených termínech. Podmínkou studia je dobrá znalost angličtiny. Prosím o nahlášení zájmu o studium do 30. dubna 2015. Závazná přihláška bude zaslána až to definitivním výběru účastníků.
Seminář 1 : 10. -11. září 2015
Seminář 2: 14. – 15. leden 2016
Seminář 3: 4. – 6. května 2016
Směrnice pro vedení členské databáze platná od 1.1.2015
SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH
PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE O FUNKCI ROZHODČÍHO
Metodická videa TMÚ FAČR, určená pro kluby OFS
Směrnice FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní rok 2014/2015
Důvodová zpráva ke Směrnici FAČR upravující střídavý start
dotazník/anketa
Vážení, dovolujeme si Vás tímto oslovit s žádostí o odpovědi na následující otázky, jež nám můžou pomoci při rozhodování, jakým způsobem zatraktivnit naše fotbalové dění či zkvalitnit hrací plochy a zázemí klubů
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ PRO ROČNÍK 2014/2015
Uveďte přesný název klubu dle stanov a přesné ID číslo!!!
Formuláře k možné dotační podpoře mládežnických turnajů ze strany KM FAČR.
Žádost o přidělení dotace na turnaje mládeže v roce 2014
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Podrobné informace naleznete na http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=147617&tmplid=1294
Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR.
Tento dokument naleznete na níže uvedeném odkazu na webových stránkách FAČR  v sekci Legislativa:
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=145023&tmplid=1417
 

Elektronické členství FAČR:  https://is.fotbal.cz.
Staňte se členem FAČR bez čekání a z pohodlí Vašeho domova – podrobnější informace naleznete v příloze.
Přílohy:
Žádost o pověření administrátora pro klub final logon.pdf
Metodické pokyny pro elektronické členstvi rok 2013.pdf
Povolené operace admina.pdf
El.členství_dopis.pdf

KAŽDÝ ŽADATEL O ČLENSTVÍ JE POVINEN SVOU ELEKTRONICKOU ŽÁDOST (PŘIHLÁŠKU) ZA ČLENA FAČR VYPLNIT SÁM OSOBNĚ! TOTO SE TÝKÁ TAKÉ PŘIHLÁŠKY PODANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KLUBU!

ADMINISTRÁTOR KLUBU POUZE SCHVALUJE ŽÁDOSTI DO FAČR PODANÉ PROSTŘEDNICTVÍM DANÉHO KLUBU.

 
Formulář Zápis o utkání  
Hlášenka mistrovských utkání  
Soupiska družstva  
Prohlášení do DK  
Prohlášení hráče o zdravotní způsobilosti  
Výplatní listina rozhodčích a delegáta utkání  
Vzorové propozice turnaje  
Zápis o utkání  
Žádost o povolení změny termínu začátku mistrovského utkání  
Žádost hráče o prominutí zbytku trestu  
Žádost o povolení střídavého startu  
Soupiska družstva  
     
Přihláška oddílu (klubu) do mistrovských soutěží OFSPV - ml.žáci  
Přihláška oddílu (klubu) do mistrovských soutěží OFSPV - přípravka  
Přihláška oddílu (klubu) do mistrovských soutěží OFSPV - ml. přípravka  
     
Přihlášení - trenérská licence "C"  
Návštěvní řád - VZOR  
     
KOOPERATIVA - formulář OZNÁMENÍ ÚRAZU  
ZPRÁVA formulář pro ošetřujícího lékaře  
Pravidla fotbalu v pdf-ČB, Pravidla fotbalu v pdf