Nové webové stránky OFS Praha-východ jsou k dispozici pod odkazem:
   
ofs-pv.webnode.cz
 
3.3..2021 Jubileum

Dne 6. 3. 2021 se dožívá významného životního jubilea 70 let věku pan Vladimír Hašek
, dlouholetý hráč, funkcionář, hlavní architekt a stavitel fotbalového areálu v Kunicích, současný předseda TJ Kunice. Jeho přínos kunickému fotbalu, ale i fotbalu na okrese, v krajském a celostátním měřítku je na první pohled patrný při návštěvě areálu v Kunicích, který patří k těm nejlepším v ČR. Z funkcionářských úspěchů vzpomeňme cestu družstva dospělých TJ Kunice z okresních soutěží až do 3. nejvyšší soutěže, kde zmíněné družstvo dlouho úspěšně reprezentovalo okres i kraj. V neposlední řadě zmiňme jeho podíl na práci s mládeží, které byla a stále je v TJ Kunice příkladná.

Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Praha-východ gratuluje panu Vladimíru Haškovi, děkuje za dosavadní práci pro fotbal a do dalších let přeje hodně zdraví a osobní pohody.
 
4.2.2021 Rozhodnutí Výkonného výboru OFS Praha-východ o odložení Valné hromady,
která se původně měla konat 13. 2. 2021.
4.2.2021 Rozhodnutí Výkonného výboru OFS Praha-východ o odložení Valné hromady,
která se původně měla konat 13. 2. 2021.
18.12.2020 odloženo
Pozvánka na Valnou hromadu OFS Praha-východ, která se uskuteční v sobotu 13.2.2021.
Termín konání VH je podmíněn příznivou pandemickou situací.
O případných změnách budete včas informováni.
18.12.2020 Zápis z jednání Výkonného výboru OFS Praha-východ dne 06.12.2020
27.10.2020 Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021

1. Soutěžní ročník 2020/2021 se ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží
v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, jako řídícího orgánu soutěže,
přerušuje do dne 31.12.2020 do 23:59 hod.

2. Po dobu přerušení nejsou řídící orgány soutěží oprávněny schválit konání mistrovských a pohárových utkání
16.10.2020 Rozhodnutí DK č. 08-20-21 ze dne 13,10.2020
13.10.2020 AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 13/10/2020

Vážení,
v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. ŘÍJNA 2020 OD 00:00 HOD. DO DNE 3. LISTOPADU 2020 DO 23:59 HOD.

V těchto dnech platí, že:
  • se nekonají žádná soutěžní utkání;
  •  je zakázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten,umýváren apod.),
  • je zakázáno používat vnitřní sportoviště;
  • tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu NEJVÝŠE 6 OSOB při dodržení hygienických opatření;
  •  v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z
    nich může trénovat NEJVÝŠE 6 OSOB s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

JUDr. Jan Pauly, generální sekretář
Fotbalová asociace České republiky

13.10.2020 Zahájení disciplinárního řízení 13.10.2020
10.10.2020 Rozhodnutí STK 05-20-21 ze dne 10.10.2020
25.9.2020 Rozhodnutí DK č. 07-20-21 ze dne 07,10.2020
6.10.2020 Zahájení disciplinárního řízení 6.10.2020
1.10.2020 Rozhodnutí STK 04-20-21 ze dne 30.9.2020
Rozhodnutí DK č. 06-20-21 ze dne 30.9.2020
29.9.2020 Zahájení disciplinárního řízení 29.9.2020
25.9.2020 Rozhodnutí DK č. 05-20-21 ze dne 24.09.2020
24.9.2020 Zpráva GS_37_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 24/9/2020

Aktualizovaná pravidla pro chování v rámci regionálního fotbalu, která jsou účinná od 24.9.2020, vydaná v návaznosti na včerejší rozhodnutí ministra zdravotnictví (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN).

* Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků.
* Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).
* Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.
* Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.
* Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní +další k sezení.
* Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezenínavíc.
* Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejína realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
* Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
* Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.
22.9.2020 Rozhodnutí STK 03-20-21 ze dne 22.9.2020
Zahájení disciplinárního řízení 22.9.2020
18.9.2020 Rozhodnutí STK 02-20-21 ze dne 18.9.2020
Rozhodnutí STK 01-20-21 ze dne 18.9.2020
Rozhodnutí DK č. 04-20-21 ze dne 16.09.2020
10.9.2020 Rozhodnutí DK č. 03-20-21 ze dne 09.09.2020
7.9.2020 Zahájení disciplinárního řízení 7.9.2020
3.9.2020 Rozhodnutí DK č. 02-20-21 ze dne 02.09.2020
1.9.2020 Zahájení disciplinárního řízení 1.9.2020
24.8.2020 Rozhodnutí DK č. 01-20-21 ze dne 27.08.2020
24.8.2020 Zahájení disciplinárního řízení 24.8.2020
22.7.2020 Rozpis mistrovských soutěží 2020-2021
2.7.2020 Termínová listina OFS Praha-východ podzim 2020
2.7.2020 Informace výkonného výboru

Přátelé, předkládám návrh struktury soutěží dospělých, starších a mladších žáků pro podzim 2020 s čísly pro rozlosování a hracími termíny... Jak už jsem vás informoval, losovací aktiv se letos uskuteční
distančně. Pro takto organizovaný aktiv stanovil Výkonný výbor datum 17.7.2020. V tento termín uzavřu vaše případné připomínky nebo návrhy a rozepíšu soutěže tak, aby byly do konce července k dispozici.

Soutěže dospělých :
Jak jsem již avizoval, Výkonný výbor schválil v podstatě loňský koncept včetně čísel pro rozlosování. Detailně to možné není, protože proti loňsku se nepřihlásili Panthers Čelákovice, Sokol Mnichovice B a Sokol Senohraby B. Naopak nově nebo spíš staronově se přihlásili FK Říčany B, SK Úvaly B a Sokol Dřevčice.

Mládež :
Prioritou VV bylo obnovit okresní přebor starších žáků 10+1. To se podařilo nad očekávání. Máme 15 přihlášených družstev. Obdobná situace je u mladších žáků, 30 přihlášených družstev, tedy dvě skupiny po patnácti. To však přináší určité problémy s termíny. Nakonec na základě argumentů pro i proti rozhodl VV poslední dvě kola /14. a 15. kolo/ předehrát v zářijových termínech, kdy je ještě relativně dobré počasí. Viz termínová listina, kterou odesílám souběžně. Začátek soutěží žáků
byl stanoven stejně jako u dospělých na víkend 22.8. - 23.8.2020. První dvě kola se hrají ještě o prázdninách a v případě potřeby je samozřejmě možné krátkou cestou utkání odložit. A sehrát v termínu do 16.9.2020, kdy je naplánováno předehrání 15. kola...

To je vše, přeji hezkou dovolenou a ahoj v srpnu na hřištích...
Doufejme, že nic nový soutěžní ročník nenaruší. Ještě poslední poznámka.
Kdyby snad někdo požadoval změnu čísla pro rozlosování, může se tak dít jen se souhlasem družstva /klubu/, se kterým by došlo k výměně čísla...

V. Černý - sekretář OFS - tel 733698405

Přílohy:
0P, 3.A, 3.B.docx
4.A, 4.B.docx
OP mladší žáci 2020.docx
30.6.2020

Aktualizovaný adresář klubů

12.6.2020

Dne 8.6.2020 nás navždy opustil dlouholetý rozhodčí a funkcionář Komise rozhodčích
pan Jiří Suchan
... Věnujte mu prosím tichou vzpomínku...
S některými z Vás starší generace rozhodčích i funkcionářů klubů se předpokládám sejdu
při posledním rozloučení dne 16.6.2020...
Václav Černý - sekretář OFS Praha-východ

8.6.2020 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ PRO ROČNÍK 2020/2021
2.6.2020 Sdělení VV OFS Praha-východ

V souvislosti s uvolňováním opatření v boji proti covid-19 je povoleno pořádání přátelských ev. turnajových utkání, čehož některé kluby již v uplynulých dvou víkendech využily. Při pořádání takových utkání platí dále bezpečnostní a hygienická opatření /viz desatero FAČRu z 1.5.2020 a aktualizované desatero ze dne 11.5.2020/. Pro přehled o konání akcí hlašte písemně na mail ofspv@ofspv.cz  jednotlivá přátelská ev. turnajová utkání sekretáři OFS. Případné požadavky na rozhodčí směřujte rovněž k sekretáři OFS, který v rámci možností zajistí delegování rozhodčího.

Ing. Josef Novák - předseda OFS Praha-východ
 
27.5.2020 Funkcionář OFS Praha-východ ing. Zdeněk Týce /TJ Sokol Mukařov/ byl oceněn
Cenou JUDr. Václava Jíry za zásluhy o rozvoj českého fotbalu.

Vzhledem ke známým okolnostem nemohlo dojít ke slavnostnímu předání cen, přesto jmenovanému gratulujeme k tomuto významnému ocenění.
 
7.4.2020 ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020 A SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH


ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
O ZMĚNĚ SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU A PŘESTUPNÍHO ŘÁDU


Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních:

Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR
ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu kedni 8. dubna 2020.


Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím.
Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.

Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.

Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.

Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.

Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.
 
14.3.2020 Sdělení Výkonného výboru OFS Praha-východ...

OFS Praha-východ plně respektuje Nařízení vlády ze dne 12.3.2020 a nařizuje :

- přerušení všech fotbalových soutěží organizovaných OFS minimálně do 14.4.2020 včetně utkání tréninkových a přípravných...

- zrušení všech akcí náborových a tréninkových, kde by účast mohla přesáhnout 30 osob...

- zrušení osobních jednání Výkonného výboru a komisí OFS minimálně do 14.4.2020 - jednání budou probíhat telefonicky ev. e-mailem...

O dalších opatřeních a postupu Vás budeme neprodleně informovat....

Děkuji za pochopení a trpělivost... S pozdravem
Ing. Josef Novák - předseda OFS Praha-východ
21.9.2017 Peníze z dotací přímo ke klubům!
Informace finančního ředitele FAČR

Návod pro podání žádosti na čerpání dotačních prostředků - dokument ke stažení
Zdroj:
https://facr.fotbal.cz/dalsi-dil-fotbalove-r-evoluce-penize-z-dotaci-primo-ke-klubum/a6113


  ARCHÍV AKTUALIT